X

Vzdělávaní zaměřené na potřeby jednotlivců v rodine


Vzdělávací víkendový pobyt pro náhradní rodiče (PPPD, DP, adoptívni rodiče)

Anotácia:

Víkendový pobyt je zameraný na vzdelávanie a výmenu skúseností v náhradnej starostlivosti.

Téma víkendového vzdelávania je zameraná na potreby jednotlivca v rodine.


Vzdělávací víkendový pobyt pro náhradní rodiče (PPPD, DP, adoptívni rodiče)

Anotácia:

Víkendový pobyt je zameraný na vzdelávanie a výmenu skúseností v náhradnej starostlivosti.

Téma víkendového vzdelávania je zameraná na potreby jednotlivca v rodine.

Cieľom práce s účastníkmi je poukázať na možné nedostatky a prehliadania potrieb jednotlivcov v rodine. Poukázať na  všednosť a dennodennú prehlbujúcu sa nevšímavosť voči potrebám svojim aj ostatných v rodine. Účastník by si mal zo školenia odniesť sebauvedomenie zamerane na svoje potreby a potreby svojich blízkych v rodine.

Místo:  Penzion Parkur, Hrobice
Termín: 5. - 7. 4. 2019

Počet vzdělávacích hodin: 18
Cena – dospělý: 4 600,- Kč
dítě 0 – 2,99 let: zdarma
dítě 3-12 let: 1 200,- Kč
dítě nad 12 let: 2 200,- Kč
Lektoři: PhDr. Mária Kerekešová PhD., PhDr. Štefan Šarközy, poradenství Barbora Kiczmerová
O děti se postarají vyškolení dobrovolníci.
Přihlásit se můžete do 28.3.2019 na e-mailové adrese:
prorodinu.cz@gmail.com

V případě, požadavku jednotlivce na samostatný pokoj, prosíme o informaci v návratce. Pokud to kapacita hotelu dovolí,
vyjdeme vám vstříc, cena pobytu se však zvýší.


Pro rodinu...

Máte zájem o náhradní rodičovství? Jste rodič nebo náhradní rodič a nevíte jak dál? Máte pocit selhání? Poradíme Vám, jak postupovat v závažných životních situacích, naučíme Vás, jak zvládat těžké životní situace.

Lektoři pro rodinu

Naši lektoři

Lektor Maria Kerekesova

PhDr. Mária Kerekešová, PhD.

Narodila jsem se 28. července 1962 v Trenčíně, žiji v Senci nedaleko Bratislavy, jsem vdaná, mám 4 děti, z toho 2 v osvojení.

Ukončila jsem magisterské studium sociální práce na Univerzite Komenského v Bratislavě a v roce 2008 absolvovala rigorózní zkoušku v odboru sociální práce na Katolíckejuniverzite v Ružomberku s rigorózní prací na téma Procesovlivňování kvality života dítěte v náhradní rodinné péči. V srpnu 2012 jsem ukončila doktorandské studium na téže fakultě dizertační zkouškou s prací na téma: Sociální příčiny odkládání dítěte do institucionální péče, v rámci které jsem zpracovala výzkum a analýzu sociálních příčin umisťování dětí do ústavní péče.

Deset let jsem pracovala jako sociální poradkyně v Občianskom združení Návrat v Bratislavě, které se mnoho let jako jeden z mála nevládních subjektů věnuje tématu náhradní rodinné péče na Slovensku. Zakládala jsem klub náhradních rodin v Trnavě a v Levoči, který stále vedu, organizuji víkendové a týdenní pobyty pro náhradní rodiny, vykonávám poradenství pro náhradní rodiče a děti v NRP, lektoruji vzdělávací pobyty a semináře pro náhradní rodiče, odbornou i laickou veřejnost. Vedu supervize pro náhradní rodiče, pěstouny na přechodnou dobu, ale i ty, kteří pracují s klienty. Jsem zakládající členkou Asociácie náhradných rodín v Bratislavě, kde jsem do roku 2010 aktivně působila jako členka výboru. V uplynulém období jsem byla odbornou garantkou a lektorkou v projektech „Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR“ a „Náhradní rodiče a trh práce“. V současnosti uskutečňuji pedagogickou a vědeckou činnost na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. Jsem předsedkyní občanského sdružení Pre rodinu, které se přednostně věnuje poskytování služeb a vzdělávání náhradních rodičů i přijatých dětí.

Lektor Stefan Sarkozy

PhDr. Štefan Šarkőzy

Od narození jsem byl v kojeneckém ústavu. Ve 3,5 letech jsem si vybral své rodiče a opustil tak brány dětského domova. Vyrůstal jsem v nevelké romské osadě.

Věnuji se náhradní rodinné péči, romské veřejné politice a strkám nos do všeho, kde cítím, že se páchá křivda. Sociálním poradenstvím se zabývám více než 20 let.

Ve své praxi jsem vzdělával děti i dospělé. Učil jsem děti na základní škole, i vysokoškolské studenty. V současnosti se zaměřuji na andragogiku jako lektor a supervizor.

Mými klienty jsou lidé s běžnými problémy, náhradní rodiče, jejich děti i odborníci se specifickými problémy.

Lektor Maria Jamborova

Mgr. Mária Jamborová

Narodila jsem se 27.2. 1988 v Trenčíně, jsem svobodná, žiji v Soblahove u Trenčína.

Studovala jsem na Evanjelickej Bohosloveckej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislavě, obor zaměřený na řízení sociální pomoci.

Již 11 let se aktivně věnuji práci s náhradními rodinami. Začínala jsem jako dobrovolnice a postupně se zaměřovala zejména na práci s dětmi v pubertálním věku. Po absolvování lektorského kurzu pracuji jako peer lektor se zaměřením na peer skupiny. Práce s mládeží mně baví a naplňuje radostí.

Je to náročná práce, jejíž ovoce je těžko vydřené, ale jeho chuť stojí za to.

Lektor Martin Kerekes

Bc. Martin Kerekeš

Narodil jsem se 5. 7. 1989 v Trenčíne. Jsem svobodný a žiji v Senci nedaleko Bratislavy.

Vystudoval jsem bilingválne gymnázium v Galante se zaměřením na angličtinu, rok studoval na Holy Cross Highschool v Lynchburguve Virginii v USA. V roce 2013 absolvoval bakalářské studium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ve studiu pokračuji v magisterském stupni. V letech 2013-2014 jsem absolvoval dlouhodobý kurz zaměřený na výcvik lektorů v oblasti náhradní rodinné péče.

Vyrůstal jsem v rodině se dvěma osvojenými sourozenci, což mi pomohlo pochopit prožívání přijatých dětí a následně mě přivedlo k dobrovolnické práci v občanském sdružení Návrat a později v Asociácii náhradných rodín, kde jsem 5 let pracoval jako dobrovolník s dětmi v klubech náhradních rodin a na pobytech pro náhradní rodiny.

Od roku 2010 pracuji jako vedoucí vrstevniské skupiny dospívajících dětí z náhradních rodin a jako peer lektor připravuji, organizuji a vedu víkendové pobyty zaměřené na řešení specifických problémů těchto dětí.

Jsem členem předsednictva občanského sdružení Pre rodinu, participuji na přípravě a realizaci projektů sdružení, vykonávám poradenství pro dospívající děti z náhradních rodin. Lektoruji a vedu zážitkové semináře pro studenty humanitních oborů, náhradních rodičů a zájemců o náhradní rodičovství.

Lektor Barbora Kiczmerova

Barbora Kiczmerová

Narodila jsem se 29.5. 1966 v Českém Těšíně, jsem svobodná, žiji v Karviné, v dlouhodobé pěstounské péči mám od roku 1994 dvě děti.

V roce 1985 jsem maturovala na Střední zdravotnické škole v Karviné. Do roku 2012 jsem pracovala jako zdravotní sestra v karvinské nemocnici. Na jaře roku 2012 jsem absolvovala kurz přechodných pěstounů a ještě téhož roku přijala do přechodné pěstounské péče své první miminko.

V letech 2012 – 2014 jsem absolvovala Školu poradců a dlouhodobý kurz lektorů pro náhradní rodinnou péči. Lektoruji přípravy PPPD, organizuji a lektoruji víkendové pobyty pro náhradní rodiče. Po čtyřech mimincích ke mně v roce 2014 přišla do přechodné pěstounské péče pětiletá dvojčata.

Jsem zakladatelkou a předsedkyní zapsaného spolku Pro rodinu cz a intenzivně se zabývám problematikou pěstounské péče na přechodnou dobu.

Pokud chcete finančně podpořit naše programy, můžete tak učinit na č.ú.: 115-2576810267/0100. Děkujeme.