X

Vzdelávaní zaměřene na potřeby jednotlivcu v rodine


Vzdělávaní pro náhradní rodiče (PPPD, DP, adoptívni rodiče)

Cílem práce s účastníky je poukázat na možné nedostatky při spolunažívaní a přehlednutí potřeb jednotlivců v rodině. 


Vzdělávaní pro náhradní rodiče (PPPD, DP, adoptívni rodiče)

Termín:

10.9-11.9. 2020

Počet vzdělávacích hodin: 12

Cena –

vzdelávani:                     200,- Kč/h osoba

Supervize:                     850,- Kč/h osoba

Program pro děti -          400,-Kč/ den

Lektoři: PhDr. Štefan Šarközy,

poradenství: Bc. Barbora Kiczmerová


O děti se postarají vyškolení dobrovolníci.
 

Přihlásit se můžete do 30.9. 2021 na e-mailové adrese:
prorodinu.cz@gmail.com

V případě, požadavku prosíme o informaci v návratce. 

Anotace:

Víkendový pobyt je zaměřen na vzdělávání a výměnu zkušeností v náhradní rodine.


Pro rodinu...

Máte zájem o náhradní rodičovství? Jste rodič nebo náhradní rodič a nevíte jak dál? Máte pocit selhání? Poradíme Vám, jak postupovat v závažných životních situacích, naučíme Vás, jak zvládat těžké životní situace.

Informace o službách

Naše služby

Poradenství

Poskytujeme individuální, párové i rodinné poradenství.

Máme dlouholeté zkušenosti s poradenstvím pro rodiny v krizi, při výchovných problémech, pro náhradní rodiče pro děti v náhradní rodinné péči jak přijatým, tak i těm, co přijali.

Jsme flexibilní a přizpůsobíme se Vaším požadavkům.

Co je to poradenství?

Poradenství je služba založená na podpoře a pomoci klientovi, přičemž stojí na vztahu mezi poradcem a klientem, Slouží k odstranění, případně alespoň ke zmírnění problémů klienta a jeho začlenění do společenského rámce, rodiny, pracovního kolektivu, komunity.

My poradenství vnímáme jako proces, při kterém spolu s klientem hledáme možnosti, jak se klient může dostat ze svých problémů.

My bereme poradenství jako snahu hledat řešení.

Co všechno se dá přinést do poradenství?

Všechno to, co Vám brání v běžném životě, …děti, rodiče, manžel, manželka, jiní rodinní příslušníci, úředníci, kolegové, vedení, ale i různé pocity např. nepochopení, pocit nedocenění, strach, hněv, pocit selhání, atd.

Co je cílem poradenství?

Cílem našeho poradenství je pomoci klientovi vyřešit problémovou situaci a jeho efektivní sociální fungování. Konkrétním cílem poradenského procesu je rozvoj způsobilosti klienta řešit svoje problémy.

Co mi poradenství může dát, anebo přinést?

 • Budete schopni identifikovat a definovat problém.
 • Získáte vhled do problémové situace.
 • Budete umět rozpoznat příčiny vzniku a porozumíte průběhu, vývoji a důsledkům problémové situace.
 • Budete motivovaní k řešení svého problému
 • Získáte aktivní postoj k řešení problémové situace.
 • Budete schopni přijmout odpovědnost za vznik problémové situace a její řešení.
 • Budete důvěřovat sobě samému a ve své schopnosti při řešení problémové situace.

Koučink

Poskytujeme individuální i skupinový koučink

Co je to koučink?

Koučink vnímáme jako prostor podívat se na možnosti, které sami nevidíme. Naši snahou je, aby se klient na svůj problém podíval z každého úhlu a sám si našel, co potřebuje.

Co všechno se dá přinést do koučinku?

Všechno to, co vám bráni v práci, v životě, v manželství, ve vztazích …klienti, kolegové, vedení, partneři, různé pocity např. únava, pocit nedocenění, strach, blízkost ke klientovi, hněv atd.

Koučink můžete využít, pokud řešíte:

 • Nedokážete se odhodlat ke změně? (v práci, ve vztahu, v životě)
 • Toužíte překonat sama sebe a nebát se nových věcí?
 • Zamýšlíte přehodnotit vlastní cíle, touhy a očekávání?
 • Potřebujete najít vyváženost mezi osobním a pracovním životem?
 • Máte problémy s nízkou sebedůvěrou?
 • Trápí vás krize ve vztahu?
 • Hledáte se nebo hledáte to co vám v životě schází?
 • Nejste spokojený s tím, jak se vám daří?
 • Stojíte před rozhodnutím, které vás paralyzuje?
 • Chybí vám odvaha, sebevědomí, motivace ...,
 • Pociťujete strach, nevěříte si, podceňujete se, jste nespokojený se sebou i s druhými…
 • Chcete žít život podle vlastních představ?
 • Jste ve stresu?

Supervize

Poskytujeme individuální i skupinovou supervizi. Nabízíme supervizi pro supervizory.

Máme dlouhodobé zkušenosti se supervizí pro psychology, sociální pracovníky, vychovatele, náhradní rodiče, doprovodné organizace, učitele, trenéry, pracovní teamy, …

Jsme flexibilní a přizpůsobíme se vašim požadavkům.

Co je to supervize?

Supervizi nevnímáme jako kritiku práce, pro nás je to prostor podívat se na možnosti, které sami nevidíme. Snažíme se supervidovanému problém ukázat z každého úhlu.

My bereme supervizi jako snahu vykonávat svoji profesi kvalitněji a lépe.

Co všechno se dá přinést do supervize?

Všechno to, co vám bráni v práci, …klienti, kolegové, vedení, různé pocity např. únava, pocit nedocenění, strach, blízkost ke klientovi, hněv atd.

Co je cílem supervize?

 • Ověřování si efektivnosti vlastních postupů při své práci
 • Rozšiřovat možnosti práce s klientem
 • Korigovat stereotypy v práci – uvědomovat si je a minimalizovat je
 • Prevence vyhoření pracovníka
 • Předcházení poškození klienta
 • Zvyšování profesionality pracovníka – získávání nových zkušeností a informací
 • Kvalitnejší spolupráce s dalšími kolegy v práci, čím se zvyšuje profesionální odbornost v týmu

Co mi supervize může dát nebo přinést?

 • Větší pochopení sebe samého při práci
 • Větší pochopení klienta
 • Větší spolupráci s dalšími kolegy
 • Předcházení vyhoření v práci
 • Víc práce na své odbornosti
 • Zvyšovaní své profesionality při práci

Vzdělávání

Jak pracujeme:

Poskytujeme vzdělávání pro:

Pokud chcete finančně podpořit naše programy, můžete tak učinit na č.ú.: 115-2576810267/0100. Děkujeme.