X

Vzdelávaní zaměřene na potřeby jednotlivcu v rodine


Vzdělávaní pro náhradní rodiče (PPPD, DP, adoptívni rodiče)

Cílem práce s účastníky je poukázat na možné nedostatky při spolunažívaní a přehlednutí potřeb jednotlivců v rodině. 


Vzdělávaní pro náhradní rodiče (PPPD, DP, adoptívni rodiče)

Termín: 25. - 26. 10. 2019
Počet vzdělávacích hodin: 12
Cena – dospělý: 2000,- Kč/osoba
Program pro děti - 600,-Kč/díte

Lektoři: PhDr. Štefan Šarközy, Barbora Kiczmerová
O děti se postarají vyškolení dobrovolníci.
 

Přihlásit se můžete do 15.10.2019 na e-mailové adrese:
prorodinu.cz@gmail.com

V případě, požadavku prosíme o informaci v návratce. 

Anotace:

Víkendový pobyt je zaměřen na vzdělávání a výměnu zkušeností v náhradní péči. Téma víkendového vzděláváni je zaměřená na potřeby jednotlivce v rodině.
Cílem práce s účastníky je poukázat na možné nedostatky a přehlednutí potřeb jednotlivců v rodině. Poukázat na všednost a prohlubující se dennodenní nevšímavost vůči potřebám vlastním i
ostatních v rodině. Účastník by si měl ze vzdělávacího víkendu odnést sebeuvědomění zaměřené na potřeby své i potřeby svých blízkých v rodině.

 

 


Pro rodinu...

Máte zájem o náhradní rodičovství? Jste rodič nebo náhradní rodič a nevíte jak dál? Máte pocit selhání? Poradíme Vám, jak postupovat v závažných životních situacích, naučíme Vás, jak zvládat těžké životní situace.

Novinky, aktuality

Novinky, aktuality

25|10
2019

Vzdelávaní zaměřene na potřeby jednotlivcu v rodine

Vzdělávaní pro náhradní rodiče (PPPD, DP, adoptívni rodiče)

Cílem práce s účastníky je poukázat na možné nedostatky při spolunažívaní a přehlednutí potřeb jednotlivců v rodině. 

Více informací

Archiv: 2019

Pokud chcete finančně podpořit naše programy, můžete tak učinit na č.ú.: 115-2576810267/0100. Děkujeme.